Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Siste nytt

Den nye operaen uten norsk eik

Risørfirmaet Bosvik AS har denne gangen valgt å bruke amerikansk eik i foajeen i den nye Operaen i Oslo. Dermed er norsk eik nok en gang valgt vekk til fordel for utenlandsk eik. Risørfirmaet Bosvik AS har denne gangen valgt å bruke amerikansk eik i foajeen i den nye Operaen i Oslo. Dermed er norsk eik nok en gang valgt vekk til fordel for utenlandsk eik.
9. mai 2006 | Les mer »

 

Kebony Products med ny fabrikk på Herøya basert på løvtrevirke

Som følge av sterk vekst i salget skal kapasiteten i anlegget på Herøya utvides fra 4000 kubikkmeter til 15.000 basert på nordisk løvtrevirke, som alternativ til tropiske tresorter. Som følge av sterk vekst i salget skal kapasiteten i anlegget på Herøya utvides fra 4000 kubikkmeter til 15.000 basert på nordisk løvtrevirke, som alternativ til tropiske tresorter.
13. mars 2006 | Les mer »

 

Stoler som eksamensarbeid

Som del av eit eksamensprosjekt har Hildegunn Lassemo frå Vrådal i Telemark produsera ein liten serie stolar av ulike lauvtreslag. 
Som del av eit eksamensprosjekt har Hildegunn Lassemo frå Vrådal i Telemark produsera ein liten serie stolar av ulike lauvtreslag.
2. mars 2006 | Les mer »

 

Bølgeveggen i den nye Operaen med norsk eik?

Etter at Bosvik AS i Risør har fått kontrakten på bølgeveggen i foajeen i den nye Operaen, stiger sjansene for at den 100 meter lange og inntil 19 meter høye bølgeveggen blir kledd med eik fra Sørlandet Etter at Bosvik AS i Risør har fått kontrakten på bølgeveggen i foajeen i den nye Operaen, stiger sjansene for at den 100 meter lange og inntil 19 meter høye bølgeveggen blir kledd med eik fra Sørlandet
16. februar 2006 | Les mer »

 

Landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen utfordrer skogbruket

På Norsk Skogforum 17. januar sa han at Regjeringen ønsker innspill fra næringen i prosessen med å utforme en nasjonal strategi for økt avvirkning.
19. januar 2006 | Les mer »

 

Erlend Leirdal stiller ut i Kunstnerforbundet

 Gjennom sin kunst uttrykker Erlend Leirdal følelser og gir tre som materiale ett videre perspektiv. Trevirke er en viktig del av menneskenes både liv og virke. Gjennom sin kunst uttrykker Erlend Leirdal følelser og gir tre som materiale ett videre perspektiv. Trevirke er en viktig del av menneskenes både liv og virke.
12. januar 2006 | Les mer »

 

Bosvik AS i Risør skal levere eik til Operaen

Bedriften Bosvik AS har fått en krevende innredningskontrakt til det nye operabygget i Bjørvika. Kontrakten er verdt på 71 millioner kroner. 
FORENINGEN NORSKE LAUVTREBRUK GRATULERER!
Bedriften Bosvik AS har fått en krevende innredningskontrakt til det nye operabygget i Bjørvika. Kontrakten er verdt på 71 millioner kroner. FORENINGEN NORSKE LAUVTREBRUK GRATULERER!
22. desember 2005 | Les mer »

 

Norsk eik i bølgeveggen i Operaen ?

Prosjektdirektør Roar Bjordal uttaler i dag i Aftenposten at ”rundt nyttårstider blir det offentliggjort om det blir norsk eller utenlandsk eik på veggene” i Operaen.
Etter vår mening bør det ikke råde noen tvil om at norsk skogbruk og norske leverandører kan skaffe de eikematerialene som det er behov for til bølgeveggene i Operaen, både kvalitativt og kvantitativt. Prosjektdirektør Roar Bjordal uttaler i dag i Aftenposten at ”rundt nyttårstider blir det offentliggjort om det blir norsk eller utenlandsk eik på veggene” i Operaen. Etter vår mening bør det ikke råde noen tvil om at norsk skogbruk og norske leverandører kan skaffe de eikematerialene som det er behov for til bølgeveggene i Operaen, både kvalitativt og kvantitativt.
16. desember 2005 | Les mer »

 

Over 30 deltagere på seminar om lauvtre.

Under seminaret om bruk av norsk lauvtre i bygg i Stavangerområdet var en rekke fagfolk samlet, både arkitekter , plan- og bygginteresserte og sagbruksfolk fra nesten hele landet. Seminaret og den etterfølgende befaringen ble arrangert 26 november i år av Foreningen Norske Lauvtrebruk i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland.
Under seminaret om bruk av norsk lauvtre i bygg i Stavangerområdet var en rekke fagfolk samlet, både arkitekter , plan- og bygginteresserte og sagbruksfolk fra nesten hele landet. Seminaret og den etterfølgende befaringen ble arrangert 26 november i år av Foreningen Norske Lauvtrebruk i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland.
12. desember 2005 | Les mer »

 

Edvin Rosfjord ny leder i FNL

Under Foreningen Norske Lauvtrebruk’s årsmøte i Stavanger ble Edvin Rosfjord fra Øydna Sagbruk A/S valgt til ny leder. Jan Olav Haugestad, Haugestad Sagbruk og Marianne Thomassen, Treformidling Nord AS ble også valgt inn i det nye styret.
Under Foreningen Norske Lauvtrebruk’s årsmøte i Stavanger ble Edvin Rosfjord fra Øydna Sagbruk A/S valgt til ny leder. Jan Olav Haugestad, Haugestad Sagbruk og Marianne Thomassen, Treformidling Nord AS ble også valgt inn i det nye styret.
6. desember 2005 | Les mer »

 

Seminar om bruk av norsk lauvtre i bygg i Stavanger 26 november

I samarbeid med Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland arrangerer Foreningen Norske Lauvtrebruk seminar og befaringer i Stavanger-området I samarbeid med Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland arrangerer Foreningen Norske Lauvtrebruk seminar og befaringer i Stavanger-området
1. november 2005 | Les mer »

 

Spansk firma leverer eikegulv til Operahuset

Frapont S.A. fra Barcelona leverer alle tregulv også eikegulv til det nye operahuset i Bjørvika. Norske eikeleverandører er skuffet.
Frapont S.A. fra Barcelona leverer alle tregulv også eikegulv til det nye operahuset i Bjørvika. Norske eikeleverandører er skuffet.
26. oktober 2005 | Les mer »

 

Grindabygg i norsk lauvtre på Kvamsøy i Balestrand kommune

Eit stort GRINDABYGG I LAUVTRE skal reisast på Kvamsøykaien i Balestrand. I samband med dette blir det arrangert både kurs og helgeseminar i grindabygging.

 
Eit stort GRINDABYGG I LAUVTRE skal reisast på Kvamsøykaien i Balestrand. I samband med dette blir det arrangert både kurs og helgeseminar i grindabygging.
15. september 2005 | Les mer »

 

Trekunstneren Trond Solberg stiller ut på Galleri Tangen Brenneri

Flere av verkene på utstillingen er skapt av 100 år gamle almestammer, kastanje- og lønnetrær fra Vår Frelsers gravlund, fra Botanisk hage og fra andre parker i Oslo og omegn forteller Solberg. Flere av verkene på utstillingen er skapt av 100 år gamle almestammer, kastanje- og lønnetrær fra Vår Frelsers gravlund, fra Botanisk hage og fra andre parker i Oslo og omegn forteller Solberg.
23. august 2005 | Les mer »

 

10395 Prosjekt Nytt Operahus K224.3 Bølgevegg i foaje er lyst ut

Entreprisen omfatter bl.a. Foajévegg med trekledning · Trekledning på betongvegg og Heltre- himlinger på gallerier i foajé, Entreprisen omfatter bl.a. Foajévegg med trekledning · Trekledning på betongvegg og Heltre- himlinger på gallerier i foajé,
7. juli 2005 | Les mer »

 

Det hugges eik for fullt i Telemark og Agder.

Agder-Telemark Skogeierforening vil ikke stå uten tømmer dersom operaen i Bjørvika velger norsk eik. Agder-Telemark Skogeierforening vil ikke stå uten tømmer dersom operaen i Bjørvika velger norsk eik.
7. juli 2005 | Les mer »

 

Svenneby Sag & Høvleri tildelt Eidsvold Værks Skogpris 2005

Under Det norske Skogselskaps landsmøte i Stryn ble Svenneby Sag & Høvleri i Spydeberg tildelt Eidsvold Værks Skogpris for 2005. Under Det norske Skogselskaps landsmøte i Stryn ble Svenneby Sag & Høvleri i Spydeberg tildelt Eidsvold Værks Skogpris for 2005.
27. juni 2005 | Les mer »

 

Lauvtreprosjektet i Vestfold (LPV) er avsluttet

LPV peker i sluttrapporten på at det er store muligheter for økt bruk og større verdiskaping gjennom flere tiltak som skognæringen og andre bør følge opp. LPV peker i sluttrapporten på at det er store muligheter for økt bruk og større verdiskaping gjennom flere tiltak som skognæringen og andre bør følge opp.
14. juni 2005 | Les mer »

 

Helge Evju fra Viken Skogeierforening ny leder i Skogeierforbundet

FNL's styreleder Turid Fluge Svenneby ble innvalgt som styremedlem FNL's styreleder Turid Fluge Svenneby ble innvalgt som styremedlem
14. juni 2005 | Les mer »

 

Ustadeika har fått "evig liv"

Ustadeika fra Skiftenes i Grimstad - en av landets største eiker, er blitt til stokkebåt som kopi av Norges eldste båt. Arbeidet er utført i regi Norsk Sjøfartsmuseum.
Ustadeika fra Skiftenes i Grimstad - en av landets største eiker, er blitt til stokkebåt som kopi av Norges eldste båt. Arbeidet er utført i regi Norsk Sjøfartsmuseum.
6. juni 2005 | Les mer »

 

Rikelig med eiketømmer i norske skoger

I følge NIJOS står det i dag om lag 6 millioner kubikkmeter med eiketømmer i norske skoger og den årlige tilveksten er på om lag 170 000 kubikkmeter. 
I følge NIJOS står det i dag om lag 6 millioner kubikkmeter med eiketømmer i norske skoger og den årlige tilveksten er på om lag 170 000 kubikkmeter.
25. mai 2005 | Les mer »

 

Satellittdata gir oversikt over eikeskogen på Sørlandet

Geodatasenteret i Arendal har produsert satellittbildekart som dekker begge Agderfylkene og deler av Telemark. Geodatasenteret i Arendal har produsert satellittbildekart som dekker begge Agderfylkene og deler av Telemark.
25. mai 2005 | Les mer »

 

Norsk lauvtrevirke nå også på hjemmesiden til Trefokus

Trefokus har nå fått en fyldig omtale av norske lauvtrærs egenskaper og bruk. Dette er første etappe i Foreningen Norske Lauvtrebruks informasjonsprosjekt. Trefokus har nå fått en fyldig omtale av norske lauvtrærs egenskaper og bruk. Dette er første etappe i Foreningen Norske Lauvtrebruks informasjonsprosjekt.
11. mai 2005 | Les mer »

 

Agder og Telemark kjøper inntil 9 000 m3 eiketømmer, melder NRK Telemark.

 Dette er tømmer som skal videreforedles og leveres til det nye operabygget. Leveransen vil få stor betydning, ikkje bare økonomisk, men også symbolsk, seier skogbrukssjef i AT-Skog, Nils Aakre. 
Dette er tømmer som skal videreforedles og leveres til det nye operabygget. Leveransen vil få stor betydning, ikkje bare økonomisk, men også symbolsk, seier skogbrukssjef i AT-Skog, Nils Aakre.
10. mai 2005 | Les mer »

 

Entreprisen K224.1 Prefabrikerte treelementer til Operaen er nå tilgjengelig

Denne entreprisen omfatter arbeider av tildels meget komplisert art. Frist for forespørsel om deltagelse og prekvalifisering er satt til 26.mai. Denne entreprisen omfatter arbeider av tildels meget komplisert art. Frist for forespørsel om deltagelse og prekvalifisering er satt til 26.mai.
28. april 2005 | Les mer »

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?