Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Den nye operaen uten norsk eik

Risørfirmaet Bosvik AS har denne gangen valgt å bruke amerikansk eik i foajeen i den nye Operaen i Oslo. Dermed er norsk eik nok en gang valgt vekk til fordel for utenlandsk eik.

Risørfirmaet Bosvik AS har denne gangen valgt å bruke amerikansk eik i foajeen i den nye Operaen i Oslo. Dermed er norsk eik nok en gang valgt vekk til fordel for utenlandsk eik.

9. mai 2006

Tysk eik i Operasalen
Bosvik fikk tidligere en kontrakt med Statsbygg som omfattet leveranse og montasje av interiør av eik i Store sal. Her valgte man å benytte tysk eik.

Spanske eikegulv
Ca. 3000 m2  eikegulv skal leveres av et spansk firma.

Stor aktivitet fra norsk side
Sammen med Trefokus AS har medlemmer av Foreningen Norske Lauvtrebruk i over ett år hatt dialog med representanter for Statsbygg og arkitektfirmaet Snøhetta, der man har kunnet bidra med gode råd og fått et klart inntrykk av at det var en ønsket sak å  gjøre bruk av norsk eik i dette nasjonale prestisjebygget.

Utsagn som kunne tyde på at norsk eik skulle få plass i operaen
Prosjektdirektør Roar Bjordal i Statsbygg har uttalt at dersom den norske steinindustrien hadde hatt en like god dialog med Statsbygg som den norske lauvtreindustrien har hatt, så hadde kanskje den norsk steinindustrien vært bedre representert i bygget.
Arkitekter fra Snøhetta uttalte tidlig at de så for seg vandringen fra foajeen og innover i operasalen, som en vandring innover i trestammen, fra det noe rustikke ytre til det finere indre. Med andre ord det ytre med kvist og visse naturlige uregelmessigheter, det indre kvistfritt.

Venstreleder Lars Sponheim
Foto: Torbjorn Tandberg

I VG 14 april 2005 står det at daværende landbruks- og matminister Lars Sponheim (V) ”legger nå press på Statsbygg for at det blir brukt norsk eik i den nye operaen i Bjørvika”Også nåværende landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (SP) og

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen
Foto: Torbjorn Tandberg
kommunalminister Åslaug Haga (SP) har uttalt at det bør brukes norsk eik i operaen.

I styringsgruppen for prosjektet sitter foruten Statsbygg og Den Norske Opera, representanter for Kultur-og kirkedepartementet som oppdragsgiver og Fornyings- og administrasjonsdepartementet .

Optimisme hos lauvtrebrukene
Etter mange slike utsagn som nevnt over, var den norske lauvtreindustrien optimistisk når det gjaldt å få innpass i dette prestisjebygget, spesielt norsk eik til foajeen.
Alle trær må ha kvister for å kunne vokse, også eik. Avhengig av kvalitetskriterier kan den norske eika inneholde kvist som gjør virket vakkert med liv og variasjon. Gjennom mange års bruk av norsk eik til panel og gulv visste vi at vi hadde kvalitet som var god nok til foajeen.
Aktuelle norske leverandører hadde forberedt seg godt og kunne levere tilstrekkelige kvanta norsk eik dersom de fikk leveransen.Øydna Sagbruk i Vest-Agder har gjennom trekvart år jobbet for å kunne levere norsk eik til Operaen. De forberedte tømmerkjøp og ga inn tilbud på alle komponentene til bølgeveggen i foajeen, ferdig tørket og høvlet.-

Panel i norsk eik

Hvem bestemmer til syvende og sist?
Kontrakten på foajeen gikk til Risørbedriften Bosvik AS. Det burde ligge godt an med norske leveranser til en norsk bedrift. Etter en del kontakt mellom Bosvik AS og den norske lauvtreindustrien, ble den norske eika droppet til fordel for amerikansk og europeiske eik. På forespørsel opplyser representanter for Bosvik at de syntes eikekvaliteten i kontrakten fra Statsbygg var ”ullent beskrevet” og derfor laget de sin egen sortimentsbeskrivelse som var strengere enn den opprinnelige. Denne er senere blitt godkjent av Statsbygg. Dermed kunne man utelukke den norske eika.
Til syvende og sist var det i realiteten Bosvik AS som bestemte hva slags eik det skulle være i foajeen, eller var det ikke det?

Norsk eikestokk

Operabygget forsterker den norske husmannsånden
En bekjent  som nylig besøkte operaen i Sidney, fortalte hvor stolte innbyggerne var av å kunne si at bortsett fra arkitekten som var dansk , så var alt av materiale levert til operaen fra Australia. Dette var et signalbygg ikke bare for operainteresserte, men også i høy grad for de bedrifter som har levert varer og tjenester til bygget.
Tilsvarende er det blitt  fortalt at italiensk operabygg, spansk operabygg og operabygget i Danmark kan skryte av sine mange og gode innenlandske leverandører.
Fra foajeen i den nye danske operaen
Dansk platanlønn tilvirket av dansk snekker

Til den nye operaen i Bjørvika er det brukt italiensk marmor, eikegulv fra Spania, eika til operasalen kommer fra Tyskland og nå sist  i foajeen skal det brukes amerikansk  eik.
De som har ansvaret for operaen, enten det er regjeringen, departementene, Statsbygg, Snøhetta AS eller andre, har gjort norske leverandører til tapere i prosessen og med eller mot sin vilje, gjort det utenlandske til så mye bedre enn det norske!

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?