Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Satellittdata gir oversikt over eikeskogen på Sørlandet

Geodatasenteret i Arendal har produsert satellittbildekart som dekker begge Agderfylkene og deler av Telemark.

Geodatasenteret i Arendal har produsert satellittbildekart som dekker begge Agderfylkene og deler av Telemark.

25. mai 2005

Bildet viser
et utsnitt av satellittbildekart fra Grimstad, der eikeskog fremkommer i orange-brun farge. Opptaket ble gjort av SPOT-satellitten 15 august 2004 og bildet er tatt fra 820 kilometers høyde.

Viser detaljer på bakken ned til 2,5 m
SPOT satellitten med bildedata som gir 2,5m oppløsning på bakken har vært programmert for opptak over Agder i 2003 og 2004. Geodatasenteret i Arendal har på oppdrag for Statens kartverk/Geovekst etablert en satellittdatabase og produsert satellittbildekart som dekker begge Agderfylkene og deler av Telemark.
Satellittbildene gir et helt nytt oversiktbilde over skogarealene på Sørlandet og gir mulighet for å skille ulike skogtyper og se detaljer som hogstflater og skogsbilveier. Selv frøtrærne på en hogstflate er synlige.

Multispektrale opptak
Satellittbildekartene er basert på såkalt multispektrale opptak, som gir mulighet for å skille vegetasjon/skogtyper bl.a basert på infrarød stråling fra trær og planter på et oversiktlig nivå. Lauvskogsområder trer tydelig fram i bildene og struktur og lokalisering kombinert med kunnskap om lokale forhold gir indikasjoner på type lauvskog og tilstand/ hogstklasse i bestandet. Satellittdata gir mulighet for oversikt over store områder samtidig som det er mulig å avlede forholdsvis detaljert informasjon. For eksempel  vil hogstflater være tydelige og vise ulike gjengroingsstadier.

Hjelpemiddel for å finne Operaeik
Nå som det er etterspørsel etter eik til den nye Operaen i Oslo vil disse satellittbildene kunne gi en god oversikt over hvor eikebestandene befinner seg. Ved bruk av databasert geografisk analyse kan bildedataene behandles videre og eventuelt kobles mot eiendomsinformasjon og data fra mer detaljerte skogtakster.

For nærmere informasjon ta kontakt med Geodatasenteret .
 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?