Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Rikelig med eiketømmer i norske skoger

I følge  NIJOS står det i dag om lag 6 millioner kubikkmeter med eiketømmer i norske skoger og den årlige tilveksten er  på om lag 170 000 kubikkmeter.

I følge NIJOS står det i dag om lag 6 millioner kubikkmeter med eiketømmer i norske skoger og den årlige tilveksten er på om lag 170 000 kubikkmeter.

25. mai 2005

Stor ressursoppbygging
Oppgaver fra NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging) forteller at det har vært en formidabel økning av stående kubikkmasse med eik i norske skoger, en mer enn fordobling siden 2. verdenskrig.

Nesten 75 % av all eik i Norge vokser i Aust- og Vest-Agder.  Utførte skogtakseringer i  de to Agderfylkene bekrefter dette:

Registreringsår

Volum uten bark i kubikkmeter

1928

1 074 000

1954/55

2 023 610

1995 – 99

4 291 559

Tallene viser en fordobling av volumet mellom hver registrering
Se også uttalelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder  som blant annet skriver:

Videre viser tall fra NIJOS at omlag 50% av volumet på Agder er gammel, hogstmoden skog. Totalt er to millioner m3 eikeskog hogstmoden. Eikeskog blir i dag hovedsakelig tatt ut som vedtømmer som et ledd i tynning og skjøtsel av skogen for på sikt å utvikle kvalitetsbestand av flott eikeskog. De siste årene har det bortimot ikke vært hogst av eikeskog av større dimensjoner til trelast.

Liten avvirkning
Rekordavvirkningen i de norske eikeskogene de siste årene var på 1990-tallet. Da ble det på  det meste levert 8 –9 000 kubikkmeter skurtømmer til våre sagbruk. I  tillegg ble noe levert til slip, til sammen mindre enn 20 000 kubikkmeter. Selv om vi regner med uttak av ved i tillegg, så har avvirkningen langt igjen for å nå opp mot tilveksten. De siste årene har det årlige uttaket av skurtømmer ligget på under 5 000 kubikkmeter.
 
Uten salg ingen interesse for skjøtsel
Ved behandlingen av eikeskogen ønsker man å utvikle god kvalitet og store dimensjoner, en målsetting ikke bare skogeiere, men også folk med miljø-og friluftsinteressene setter pris på. Uten at den økonomiske interessen er tilstede, vil skjøtselen utebli og eikeskogene vil ikke bli oppfattet som til noe annet enn ved og biobrensel.
Med andre ord; dersom den nye Operaen virkelig blir kjøper av norsk eik, vil treslaget få økt oppmerksomhet: Dette vil blant annet kunne påvirke skjøtselen slik at vi i fremtiden oppnår større mengder av trær med store dimensjoner.

Kunnskap er nøkkelen til forståelse
De som ønsker å vite mer om tilstanden i norske eikeskoger og hva man ønsker å oppnå gjennom skjøtsel bør skaffe seg boka "Eik - skjøtsel og bruk"  ISBN 82 7333-141-5. Boka ble utgitt i 2004 av Skobrukets Kursinstitutt www.skogkurs.no

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?