Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Anatomiske egenskaper

Gjennomsnittsverdier for anatomiske egenskaper hos norske lauvtreslag.

Verdiene i tabellen bygger på undersøkelser av F. Kollmann, Chr. Scheiber og R. Wagenführ, B. Kucera, L. Nagoda og M. Foslie.

Den anatomiske oppbygningen hos lauvtrær er betydelig mer komplisert enn hos bartrær. Det er nærsammenheng med mellom anatomi og virkesegenskaper, blant annet vedens utseende. Enkelte celletyper som vedrør med lagret stoffinnhold, grupperte fibre og margstråleceller danner grunnlaget for vedens struktur, tekstur , glans og farge.
Mer om dette tema i boken:   Tre - naturens vakreste råstoff,   utgitt på Landbruksforlaget 1999, ISBN 82-529-2167-1
 

Treslag

Kar-diameter

Ant. kar/mm2

Kar-

 

vårved 

sommerved

vårved

sommerved

prosent

 

0,001 mm

0,001 mm

n

n

%

Alm (Ulmus glabra)

150

35

50

230

29.0

Ask (Fraxinus exselsior)

120

50

7

15

12,1

Bjørk (Betula pendula)

90

50

24,7

Bøk (Fagus Silvatica)

70

120

31,0

Eik (Qercus robur)

210

70

8

25

23,6

Lind (Tilia cordata)

60

175

17,0

Lønn (Acer platanoides)

70

30

10,0

Svartor (Alnus glutinosa)

55

100

29,0

Osp (Populus tremula)

50

80

26,4

Gran (Picea abies)

 

 

 

 

 

Furu (Pinus Sylvestris)

 

 

 

 

 

 

Kar eller vedkar (vedrør) er døde celler som vi finner hos lauvtrærne og som danner den mest markante forskjellen fra bartrærne

Treslag

Fiber-

Margstråle-

Vedpar.-

 

tykk.

lengde

andel i

høyde

bredde

andel i

andel i

 

0,001 mm

0,001 mm

%

0,001 mm

0,001 mm

%

%

Alm (Ulmus glabra)

10,0

1200

51.0

480

48

14.0

6.0

Ask (Fraxinus exselsior)

18.6

1200

62.4

290

27

14.9

10.6

Bjørk (Betula pendula)

13.8

1055

64.8

240

15

10,5

2.0

Bøk (Fagus Silvatica)

14.6

900

37.4

530 - 2000

40 - 120

27.0

4.6

Eik (Qercus robur)

16.7

880

51.2

160 - 38000

15 - 750

20.3

4.9

Lind ( Tilia cordata)

18.3

900

72-0

480

20

9.0

2.5

Lønn (Acer platanoides)

17.5

900

75.0

470

53

15.0

Svartor (Alnus glutinosa)

14.6

1010

58.0

300

10

12.0

Osp (Populus tremula)

19.3

1060

60.9

340

13

12.7

Gran (Picea abies)

28.1 - 35.5

1300 - 4300

95.3

150

11

4.7

1.4

Furu (Pinus Sylvestris)

30.1 - 44.2

1800 - 4500

93,1

285

25

5.5

 

Vedparenkymceller er langsgående levende celler hvis hovedoppgave er å lagre næringsstoffer. Prosentandelen forteller hvor mye disse cellene representerer i prosent av treets volum. Disse cellene mangler hos enkelte bartre som furu og barlind

 

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?