Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Fokus på eik i Grimstad og Lillesand

Formålet med eikeprosjektet(2006 og 2007) var økt avvirkning og bedre skjøtsel. Økt etterspørsel etter sagtømmer av eik ved Øydna Sagbruk AS og stadig økende interesse for bruk av lokal eik i utbyggingsprosjekt, var viktige faktorer.

Formålet med eikeprosjektet(2006 og 2007) var økt avvirkning og bedre skjøtsel. Økt etterspørsel etter sagtømmer av eik ved Øydna Sagbruk AS og stadig økende interesse for bruk av lokal eik i utbyggingsprosjekt, var viktige faktorer.

17. oktober 2007

Oppsøkende virksomhet
Det viktigste tiltaket for å oppnå målsettingene har vært oppsøkende virksomhet. Eiendommer med eldre eik på god mark har vært i fokus og eierne har gjennom befaringer fått veiledning om videre skjøtsel for å frembringe godt betalt kvalitetsvirke.

Tømmerdrifter
Det er gjennomført flere maskinelle tømmerdrifter ved AT Skogs driftsapparat. Hovedutfordringen har vært å finne driftskapasitet til små kvantum og tynningsdrifter.

Tømmerlunne med eik
Foto: Anne-Sofie Havstad

 

Skogdag våren 2007
Foto: Anne-Sofie Havstad
Veiledning
I prosjektperioden har det vært gjennomført tre skogdager og ett Aktivt Skogbruk kurs.
Dette har ført til positive holdningsendringer blant skogeiere, noe som forhåpentligvis vil føre til økt tynning og hogst i tiden som kommer.


 

 


 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fylkesmannens Landbruksavdeling i Aust Agder, AT Skog, Grimstad og Lillesand kommuner og skogeierlagene i de to kommunene. kommunene. Forstkandidat Anne-Sofie Havstad har vært prosjektleder.

Se nærmere omtale av prosjektet

Tynnet eikeskog

For å få store dimensjoner på eika,
bør eikeskogen tynnes
helst hvert 10.de år

Foto: Anne-Sofie Havstad

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?