Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Tretema AS - eit kunnskapssenter for lauvtre på Vestlandet.

Verksemda som ligg i Balestrand i Sogn og vert leia av Norodd Baug, er eit nettverk som femnar heile verdikjeda frå skog til ferdig produkt

Verksemda som ligg i Balestrand i Sogn og vert leia av Norodd Baug, er eit nettverk som femnar heile verdikjeda frå skog til ferdig produkt

2. oktober 2006

 

Grindabygg i lauvtre

Bygget består av:
Stavar i eik:   380x380x4200 mm, 14 stk
Bete (tverrgåande) i osp:  225x380x7500 mm, 7stk
Stavlegje (langsgåande) i ask:  225x325x5500 mm, 12 stk
Skråband i eik:  100x100x2300 mm 38 stk
Sperrer i osp: 150x150x6000 mm, 80 stk
Pluggar i ask
Bygget er 31 m langt, i bredde 8,2 m, høgda er 8 m og takflata er omlag 380 m2


 

Utsnitt av eikedør
Produsent møbelsnikkar Knut Olav Lie frå Flåm

Produktutvikling og formidling av tenester


Ei viktig side ved bedrifta er å utvikla produkt av lauvtre i samarbeid med andre verksemder.

Oppmåling av stav

Dessuten formidler dei handverkstenester som til dømes laft i vestlands-tradisjon, grindbygg, antikvarisk arbeid, møbelrestaurering og anna.
Formidling av kunnskap

Arkitektstudentar frå Bergen Arkitekt Skole har kurs om lauvtre og grindabygging i Kvamsøy.

Tretema AS ynskjer å visa at lauvskogen er, og kan verta, ein endå større ressurs for Vestlandet. Dette skjer mellom anna gjennom undervising og formidling av kunnskap.


Kulturlandskap

Kulturlandskap

Gjennom uttak, bearbeiding og stell av lauvskogen vil ein få eit virke som både er variert, vakkert og ”eksotisk”.
På kjøpet vil ein få ein landskapsmessig gevinst som vil gagne både landbruk og turisme.Nytt prosjekt: LAUVTRE VEST
Tretema og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har i eit samarbeid med Innovasjon Norge starta eit lauvtreprosjekt i fylket kalla LAUVTRE VEST. Målet med prosjektet er å få verdiskaping rundt den lokale lauvtreressursen. Prosjektet er i ferd med å utvikle ei eiga nettside for lauvtrenæringa på Vestlandet.

Sjå Tretema AS si eiga heimeside

Stor eikestokk frå Balestrand

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?