Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Kulturlandskapet kan produsere verdifull lauvskog

Gjennom planting og skjøtsel av arealer som ellers står i fare for tilfeldig gjengroing kan man oppnå kvalitetsvirke sier forsker Inger Sundheim Fløistad i Bioforsk Plantehelse.

Gjennom planting og skjøtsel av arealer som ellers står i fare for tilfeldig gjengroing kan man oppnå kvalitetsvirke sier forsker Inger Sundheim Fløistad i Bioforsk Plantehelse.

31. mai 2006


Inger S. Fløistad under feltarbeid

Gjengroingen må styres
Utgangspunktet er at vi kan styre gjengroingen slik at vi kan få noe igjen for den. Planting og skjøtsel koster, men om vi gjør dette riktig, kan vi få verdifullt trevirke ut av dette. Ellers vil virke fra gjengroingsarealer bare kunne nyttes til ved. Ingen dårlig utnyttelse, men likevel til en atskillig lavere pris enn om virket hadde hatt kvalitet til bruk som møbler, panel, gulv eller annet interiør.

4 år gammelt plantefelt
Foto: rmn

Prosjekt "Etablering av lauvskog" 
Fløistad har arbeidet med et forskningsprosjekt med tittelen ”Etablering av lauvskog” i Farsund kommune i Vest-Agder. Eiendommen til Ekely Holding AS har blitt stilt til rådighet for feltforsøk. I forsøkene ble det brukt forskjellige plantetyper av valbjørkkloner (Betula pendula f. carelica), svartor (Alnus glutinosa) og hengebjørk (Betula pendula). På et felt er plantene gjødslet med ulike slag gjødsel for å vurdere om en kan korte ned etableringsfasen. Alle plantene er fulgt opp med registreringer av tilveksten.
Nytt prosjekt mot viltskader
Det er ikke helt problemfritt å anlegge slike felt. Selv om det ble gjæret inn mot skader av hjortevilt, har musegnag gitt en alvorlig svekkelse av enkelte av plantene, sier Fløistad videre.

Kirsebær med 1 meters årsskudd.
Foto: rmn

Fløistad er derfor i gang med et nytt forskningsprosjekt på eiendommen til Ekely Holding i Spind, Farsund for å finne frem til kostnadseffektive midler mot viltskader forårsaket av hjortevilt, hare og mus.
Kan vi få mer kunnskap om å gjøre de riktige tingene for å få fram virke med god kvalitet, kan dette være et verdifullt alternativ til tilfeldig gjengroing av kulturlandskapet, sier Fløistad

Les mer
http://www.bioforsk.no

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?