Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Nytt prosjekt om forpliktende samhandling i markedskjeden?

Lauvtreprodukter - Hva kan gjøres for å skape forpliktende samhandling i markedskjeden? Sammen med Skogbrukets Kursinstitutt arbeider FNl med saken.

Lauvtreprodukter - Hva kan gjøres for å skape forpliktende samhandling i markedskjeden? Sammen med Skogbrukets Kursinstitutt arbeider FNl med saken.

10. januar 2005

Foreningen Norske Lauvtrebruk har gjennom flere år arbeidet målrettet med utviklingen av lauvtrenæringen i Norge. Et av fokusområdene har vært å skape etterspørsel etter de aktuelle produktene gjennom blant annet seminarer og ulike former for kundekontakt. Dette arbeidet har gitt resultater, og det er nå ønskelig å skaffe seg mer kunnskap og erfaring om hvordan dette arbeidet kan forsterkes gjennom økt samhandling og kommunikasjon i markedskjeden.

Det er derfor satt i gang et forprosjekt som har som målsetting:

Økt etterspørsel av lauvtrevirke gjennom forpliktende samhandling i markedskjeden.

Tiltak
Kartlegging av behov og muligheter for innsalg av norskprodusert lauvtrevirke hos sentrale kjøpere. Spesielt med vekt på emne tre for bedre utnyttelse av nasjonalt råstoff. Det vil her være aktuelt å bruke noen regionale case i tillegg til samtaler med aktuelle aktører for å finne gode modeller.
Kartlegge behovet for møteplasser for samhandling og kommunikasjon. Det er et mål å vurdere behovet av å utvikle en et nasjonalt Lauvtreforum for kompetansespredning og kommunikasjon gjennom hele markedskjeden. Det vil derfor måtte kartlegges om det blant aktørene er behov for å etablere en slik møteplass.
Herunder vil det som et langsiktig prosjektmål være nødvendig å se på behovet for videreutvikle moduler innen markedsrettet kvalitetsskjøtsel og veilederopplæring i skogbruket.
Ansvar
Foreningen Norske Lauvtrebruk er ansvarlige for forprosjektet. Foreningen samarbeider med Skogbrukets Kursinstitutt som gjennomfører det praktiske arbeidet.

Ved spørsmål vedrørende prosjektet ta kontakt med
Bjørn Helge Bjørnstad

 

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?