Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Turid Fluge Svenneby fortsetter

Turid Fluge Svenneby ble gjenvalgt som leder i Foreningen Norske Lauvtrebruk på årsmøtet 26 nov. I sin tale tok hun for seg foreningens hovedutfordringer i årene som kommer.

1. desember 2004

Foreningens medlemmer er plassert midt i lauvtrenæringens verdikjede. Turid Fluge Svenneby stilte blant annet spørsmål med lauvtreets posisjon i markedet? Vi vet at vi har mye ugjort på markedssiden. I foreningens regi blir det arbeidet med saken og innen neste årsmøte regner vi med å gi bedre svar på hvor vi står og ikke minst hva vi bør gjøre for bedre å nå frem til markedet.
Som et ledd i dette arbeidet varslet hun at det er aktuelt med en gjennomgang av organisasjonsstrukturen.

Aasmund Bunkholt , leder av Trefokus, holdt under årsmøtet et innlegg om Trefokus og dets arbeid med å øke trebruken. En av hovedsatsningene til Trefokus er bruk av egne internettsider som man ønsker å gjøre til en hovedportal for de som søker etter opplysninger om tre, bruk, behandling, eksempler etc.
Her vil også lauvtre ha sin sentrale plassering, etter hvert som Foreningen Norske Lauvtrebruk’s eget infomasjonsprosjekt om lauvtrærs egenskaper og bruk blir gjennomført.

Forsker Vegard Kilde ved NTI, orienterte om prosjektet ”Limtre i synlige bjørkekonstruksjoner”. Moelven Limtre AS står som ansvarlig for prosjektet som allerede nå viser meget gode resultater for limtre i bjørk. Både når det gjelder egenskaper som strekkfasthet, stivhet og densitet er limtre i bjørk langt overlegen i forhold til tilsvarende egenskaper for limtre i gran.
Resultatet av prosjektet som avsluttes første halvår i 2005, gir forventninger om en vesentlig økning i etterspørselen etter bjørkematerialer i årene som kommer.

I styret for Foreningen Norske Lauvtrebruk sitter nå foruten Turid Fluge Svenneby ,Svenneby Sag og Høvleri,   Eivind Rosfjord, Øydna Sagbruk AS som under møtet ble gjenvalgt for 2 år og Andreas Aavatsmark , Aavatsmark Sag, som ikke var på valg i år.

 

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?